Líder v technológiách pre hotovostné platby
MODEL CF330
 • Okrem profilu 135867882 (CF330 SK/EU Micro.F STD212) CF330-ky nemajú predprogramované žiadne EURO mince a chýba aj možnosť duálneho obehu.
 • Tieto typy sa budú musieť jednorázovo preprogramovať technológiou "DOWNLOAD" (teda možnosť vykonať prechod aj priamo v stroji) rovnakou technikou ako ostatné Cashflow produkty, t.j. pomocou programátora CPM.
 • V prípade že pri veľmi starých výrobkoch (z obdobia polovice 90-tych rokov) sa download nepodarí, bude nutné programovanie vykonať v našom servisnom stredisku.
MODEL CF560
 • Tieto mincovníky nemajú predprogramované žiadne EURO mince a opäť chýba možnosť duálneho obehu.
 • CF560 sa budú musieť jednorázovo preprogramovať technológiou DOWNLOAD (teda priamo v stroji) rovnakou technológiou ako CF330 z programátora CPM. Samozrejme, bude nutná výmena kaziet, resp. trubíc a dezignátorov, aby sa výdajný systém prispôsobil fyzickým rozmerom EURO mincí.
 • V prípade že pri veľmi starých výrobkoch (z obdobia polovice 90-tych rokov) sa download nepodarí, bude opäť nutné programovanie vykonať v našom servisnom stredisku.
MODEL CF690
 • Na mincovníkoch CF690 sú už naprogramované mince oboch mien (SKK: 1,2,5,10 a EU 1,2,5,10,20,50 centov + 1 a 2 EURO).
 • Samotný prechod z jednej meny na druhú je veľmi jednoduchý : stlačením určitej kombinácie tlačítok na klávesnici (žlté MODE a 4 modré tlačítka A, B, C, D). Prechod je možné vykonať v 4-och krokoch :
 1.  "čistý" SKK mincovník - súčasný stav = akceptuje LEN SKK menu a aj interne počíta a vydáva v SKK, (kredit,... výdavok je v SKK) ... skrátená voľba MODE + B + D + A + OPRAVNÉ TLAČÍTKO
 2.  SKK+EU mincovník = akceptuje obe meny, pričom EU prepočítava na SKK - t.j. interne ešte stále počíta v SKK, (kredit,... výdavok je v SKK) ...skrátená voľba MODE + B + D + B + OPRAVNÉ TLAČÍTKO
 3. EU+SKK mincovník = akceptuje obe meny, pričom SKK prepočítava na EU - t.j. interne už počíta v EU (kredit, výdavok je v EURO), ...skrátená voľba MODE + B + D + C + OPRAVNÉ TLAČÍTKO - toto je stav duálneho obehu podľa Generálneho zákona, platného od 1.1.2009.
 4.  "čistý" EU mincovník - záverečný stav po 16-ich dňoch duálneho obehu, kedy už SKK mince budú zablokované a mincovník bude akceptovať len eurá (skrátená voľba MODE + B + D + D + OPRAVNÉ TLAČÍTKO)
 • Treba však dbať na to, aby sa pri prechode z kroku 2 na krok 3 nezabudlo na výmenu kazety SKK->EU !!!
Uvedené procesy (kroky prechodu) sú kedykoľvek vykonateľné v akomkoľvek poradí - treba však dbať na výmenu kazety pri prechode medzi bodmi 2 a 3) - celý systém je teda plne reverzibilný. Vec sa trošku môže skomplikovať v prípade, že slovenské EURO mince budú z hľadiska meraní v elektronických systémoch vykazovať určité odlišnosti od doteraz poznaných EU mincí. Vtedy nastúpi download technológia CashFlow, ktorá umožní upgrade SW z malého programovacieho zariadenia CPM (tzv. žltý "banán") priamo v automate. Vzhľadom na časovú postupnosť uvedenú vyššie (dostupnosť a test prvých vzoriek s následnou úpravou SW) bude dostatok priestoru na vykonanie tejto úpravy ešte pred samotným prechodom (asi 3-4 mesiace). V rovnakom období bude možné dopredu naprogramovať aj definovaný prepočítací kurz SKK->EU - opäť pomocou CPM.

MODEL CF7900
 • Tento model má už EUR-á predprogramované, takže sa dajú kedykoľvek povoliť a používať už aj dnes.
 • Na prechod do duálneho obehu však opäť bude nutné použiť CPM a konverziu vykonať priamo v automate spolu s fyzickou výmenou kazety.
 • Ukončenie duálneho obehu (po 16-om januári 2009) sa SK mince jednoduchým postupom zablokujú (bez nutnosti použitia CPM).


MODEL EC6200

 • Nový softvér týchto mincovníkov už bude obsahovať aj EURO sadu, takže prechod bude možný zadaním kombinácie tlačítok na integrovanej klávesnici mincovníka.
 • Týmto úkonom sa z "čistého" SKK mincovníka stane "čistý" EURO mincák. Duálny obeh teda nebude možný, čo však výnimka Zákona v takýchto prípadoch umožňuje.
 • Samozrejme, opäť bude nutná výmena kaziet, resp. trubíc s príslušnými BASE.
Všetky informácie, týkajúce sa EURA a prechodu SKK->EURO budú súčasťou špeciálneho CD, ktoré bude možné u nás obdržať niekedy od augusta 2008. Vtedy by mali byť známe všetky aspekty prechodu, t.j. aj to, či bude nutné opravovať existujúci rozpoznávací EURO SW.euromena.sk
   Mincové a bankovkové systémy MEI Cashflow® sa vyznačujú okrem iného aj jednou veľmi významnou a užitočnou vlastnosťou použitej technológie, ktorá umožňuje programovanie nových mincí a bankoviek technikou "download", a to dokonca aj v teréne priamo v automate, bez nutnosti vvhadzovať mince. Túto obrovskú výhodu teraz budú môcť oceniť všetci užívatelia zariadení MEI Cashflow®, pretože prechod na EURO sa pre nich stane ľahšie a jednoduchšie zvládnuteľný. Celý proces bude zjednodušený tak, aby samotnú úpravu platobných systémov v kritickom období prechodu mohli vykonať bez nutnosti využitia služieb servisného centra MEI.

   Podľa doterajších poznatkov sa konverzia mincovníkov bude realizovať podobne ako v krajinách dnešnej EURO-zóny. Vo vendingu sa všeobecne očakáva, že najmenšou akceptovanou mincou nebude 10 €centov, ale 5€centov. To umožní čo najviac sa priblížiť k dnešným cenám nápojov a ostatných tovarov, predávaných z automatov. Z rovnakého dôvodu aj odporúčaná konfigurácia výplatných trubíc pri 4-trubicových systémoch bude
5, 10, 20 a 50 €centov. Pre novšie 5-trubicové systémy to bude 5, 5, 10, 20 a 50 €centov. Tieto dve konfigurácie sa stanú pravdepodobne najpoužívanejšie aj na slovenskom vendingovom trhu.

Vzhľadom na relatívnu "jednoduchosť" užívateľských procesov súvisiacich s prechodom na EURO v systémoch MEI Cashflow®  je ešte pomerne dosť času na prípravu a zaškolenie ľudí. Niektoré postupy totiž budú závisieť od skutočností, ktoré prinesie blízka budúcnosť
 •  8.JÚL - definícia prepočítacieho kurzu SKK/EU na 6 platných číslic (4 desatinné miesta)
 • 2.polovica JÚLA - začiatok sériovej razby asi 400 mil.ks SK EU mincí s následným finálnym testom akceptácie so súčasnými SW
 •  AUGUST - prípadná úprava mincového SW, príprava CPM, trubíc a dezignátorov pre EURO sadu s následnou distribúciou,...)
Pre lepšiu orientáciu však v stručnosti uvádzame stav pripravenosti prechodu na EURO pri najčastejšie používaných typoch a modeloch mincových systémov :
CPM
(c) Prodigi s.r.o. 2004-2014
EURO v platobných systémoch MEI
  Kontakt:
  PRODIGI s.r.o.
  Štepná 1
  841 01 Bratislava
 
 
Pozor! Zmena od 1.3.2015.
  Agátová 22
  841 01 Bratislava
  Tel. +421 2 64532871
   Mobil +421 905 786757
   Servis +421 905 235388
  e-mail: prodigi@prodigi.sk
AKTUALITY

 Aktualizácia SW pre akceptory
 bankoviek s novou 5O€ ban...

 ! POZOR! ZMENA ADRESY !.
 
Od 1.marca 2015 budeme
k dispozícii na našej novej adrese....

 CRANE Co dokončil proces
 nákupu spoločnosti MEI Conlux..

 SC83XX ADVANCE..
Novinka
 v oblasti akceptorov bankoviek...

 POĎAKOVANIE. Ďakujeme
 všetkým, ktorí sa ...