Líder v technológiách pre hotovostné platby
(c) Prodigi s.r.o. 2004-2014
1. Základné informácie

        Bezhotovostné systémy platenia za tovary a služby prostredníctvom mobilných telefónov sú dnes vo svete stále populárnejšou a rýchle sa rozvíjajúcou oblasťou.

        Pri výbere najvhodnejšej technológie treba brať do úvahy niekoľko dôležitých faktorov a hľadísk, ktoré zásadne môžu ovplyvniť úspešnosť zavedenia tejto formy platenia a mieru jej akceptácie verejnosťou :
 •  proces platenia musí byť čo najjednoduchší
 •  rýchlosť transakcie musí byť porovnateľná, prípadne kratšia, ako pri iných spôsoboch platenia - napríklad pri platbe hotovosťou je to čas potrebný na výber vhodných drobných mincí (príp.bankoviek) a ich vhadzovanie do automatu
 •  platba mobilom nesmie predražiť kupovaný tovar (službu)
 •  pri debetnom systéme je potrebný ľahko dostupný systém dobíjania kreditu (napr. cez internetový portál, z ATM, alebo jednoducho dostupnými dobíjacíni kartami - podobne ako kredit pri predplatených SIM kartách mobilných operátorov)
 1. Základné informácie
 2. Systém UniPAY
 3. Popis platenia mobilom v systéme UniPAY
 4. Možnosti dobíjania kreditu
2. Systém UniPAY

        UniPAY je univerzálny platobno-telemetrický modul, vyvinutý pre použitie najmä v predajných automatoch. Integruje v sebe 2 hlavné funkčné jednotky : telemetrický modul a jednotku bezhotovostného platenia ID kartami alebo mobilným telefónom. Dodáva sa ako montážna sada, ktorá obsahuje :
 •  modemovú jednotky UniPAY
 •  krátku prútovú alebo nalepovaciu T-anténu GSM
 •  prepojovacie káble do automatu : riadiaci MDB a v prípade telemetrie aj dátový (RS232)
        Z hľadiska pripojiteľnosti je UniPAY
vybavený štandardnými vendingovými
rozhraniami (MDB a DEX/DDCMP/RS232).
Táto vlastnosť, spolu s bohatou SW výbavou, ho
predurčuje na pripojenie priamo do automatu,
alebo na periférny port vhodného mincovníka
(napr. v systémoch EXEC/BDV, alebo
v elektromechanických automatoch).

        Modemová časť pre GSM/GPRS komunikáciu s centrálnym serverom je tzv. druhej generácie, t.j. umožňuje súčasnú aktívnu činnosť hlasového aj dátového kanála. Práve táto vlastnosť sa úspešne využíva pre vytvorenie efektívneho systému bezhotovostného platenia ID kartami a mobilom - presne v duchu základných požiadaviek pre jednoduché a rýchle spracovanie transakcií.

Zjednodušený proces platenia vyzerá nasledovne :
            Akonáhle je MSISDN (ID číslo karty) kupujúceho dostupné, dochádza k prenosu požiadavky predaja cez sieť GPRS do telemetrického servera a odtiaľ - v prípade verejných systémov platenia, alebo klíringu u "tretej" strany - na platobný server. Tu sa zistí kredibilita zákazníka a podľa nastavených podmienok sa mu povolí predaj. Tento proces - vzhľadom na použitú technológiu GPRS a TCP/IP - je veľmi rýchly a kredit sa na automate objaví približne za 2-3 sekundy od rozpoznania MSISDN/ID.
        Ak na automate dôjde počas určitej doby k voľbe nápoja (tovaru), tento sa pripraví a vydá pre konzumenta. Informácia o vykonanej transakcii sa odošle na platobný server, kde sa zaznamená.  Rovnako sa na server dostanú aj záznamy o hotovostných predajoch (ak VMC túto informáciu poskytne) a o prípadných dobíjaniach kreditu hotovosťou priamo na automate (ak je táto funkcia povolená). Ďalšie typy záznamov sú generované samotnou serverovou aplikáciou (napr. automatické registrácie osôb, automatické dobíjanie kreditu podľa nastavených kritérií, a pod.)

Príklad záznamov transakcií na servere so všetkými potrebnými detailami vidno na obrázku nižšie (čitateľnú verziu si môžete stiahnuť TU):

  Kontakt:
  PRODIGI s.r.o.
  Štepná 1
  841 01 Bratislava
 
 
Pozor! Zmena od 1.3.2015.
  Agátová 22
  841 01 Bratislava
  Tel. +421 2 64532871
   Mobil +421 905 786757
   Servis +421 905 235388
  e-mail: prodigi@prodigi.sk
AKTUALITY

 Aktualizácia SW pre akceptory
 bankoviek s novou 5O€ ban...

 ! POZOR! ZMENA ADRESY !.
 
Od 1.marca 2015 budeme
k dispozícii na našej novej adrese....

 CRANE Co dokončil proces
 nákupu spoločnosti MEI Conlux..

 SC83XX ADVANCE..
Novinka
 v oblasti akceptorov bankoviek...

 POĎAKOVANIE. Ďakujeme
 všetkým, ktorí sa ...